Boekhouding

Een sterke boekhouding vormt de basis van een gezonde onderneming. Boekhouding is meer dan het volgen van de talrijke verplichtingen opgelegd door de wet. Via ons advies op maat, wordt uw boekhouding een beleidsinstrument om uw zaak optimaal te leiden.

Het volgen van een adequate boekhouding is dus essentieel als basis tot besluitvorming.

Wij verzorgen onder meer:

Volledige verwerking van uw boekhouding (input van gegevens door ons kantoor)

Supervisie van boekhouding (input van gegevens door de klant)

Opmaak van tussentijdse balansen (maand- en kwartaalrapportering)

Opmaak van jaarrekening en financieel rapport met waardevolle toegevoegde overzichten, zoals kengetallen, meerjarenoverzichten en bespreking van balans en de resultaten

Opmaak van wettelijke verslagen zoals Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, ...