Starters

Bent u van plan om als zelfstandige op te starten? Dan is uw vraag naar professionele ondersteuning een eerste goede zet.

Heeft u al een ondernemingsplan opgesteld?

Weet u aan welke vestigingsvoorwaarden u moet voldoen of hoe u een boekhouding voert?

Weet u welke aangiften u zoal moet indienen ?

 

Wij bieden u een totaalbegeleiding, waaronder :

Opmaak van haalbaarheidsstudie

Opmaak van financieel plan

Advies bij keuze van vennootschapsvorm

Inschrijving bij KBO (Kruispuntbank Ondernemingen)

Opvolging van aanvraag en activering ondernemingsnummer en BTWnummer

Aanvraag van alle vergunningen en attesten

Opvolging van alle verplichte aansluitingen

Berekening en bijsturing sociale bijdrage zelfstandige

 Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend.