Fiscaliteit: Bouwplannen? Profiteer van de btw-verlaging!

Heeft u concrete bouwplannen? Dan is het nu het moment om uw bouwproject te starten. Voor nieuwbouw daalt het btw-tarief van 21 procent naar 6 procent. De maatregel geldt wel alleen voor facturen opgemaakt in 2009.

Gezinswoning

Wil u genieten van het btw-tarief van 6 procent voor de bouw of de aankoop van een woning, dan moet u 1° de woning hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als vaste privé-woning gebruiken en 2° moet de woning ten minste tot 31 december van het vijfde jaar na de eerste ingebruikneming uw domicilie blijven.
Om in aanmerking te komen, moet u een beroep doen op een geregistreerd aannemer.
De verkoop van woningen op plan en de verkoop van nieuwe al gebouwde appartementen vallen ook onder het toepassingsgebied van de btw-vermindering.
Belangrijke kanttekening. Wanneer u uw domicilie verplaatst vóór 31 december van het vijfde jaar na de eerste ingebruikneming, moet u het volledige belastingvoordeel (maximaal 7.500 euro) terugbetalen!

Factuur

De btw-verlaging geldt voor een willekeurige schijf van 50.000 euro van de bouwfactuur. Dit betekent dat niet alleen de eerste schijf van 50.000 euro van een project dat gefactureerd wordt in aanmerking komt, maar om het even welke schijf van 50.000 euro. Dus als uw bouwproject in 2008 is opgestart en er werden daarvoor al facturen opgemaakt, dan komen die ook in aanmerking voor de btw-verlaging in 2009.

Tijdelijke verlaging

De btw-verlaging is een tijdelijke maatregel en uitsluitend van toepassing op facturen die opgemaakt zijn tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009. Bovendien kan het verlaagd tarief niet meer toegepast worden na de eerste ingebruikneming van het gebouw.

Formaliteiten bouwheer

U dient bij uw lokale btw-kantoor een verklaring in. U gebruikt hiervoor een voorgedrukt formulier dat u van het internet kan halen (finform via myfin.be of minfin.fgov.be). De Administratie brengt op deze verklaring een referentienummer aan. Een kopie van deze verklaring geeft u aan de aannemer.

Formaliteiten aannemer

De aannemer moet op de factuur en op het dubbel de datum en het referentienummer van de verklaring vermelden. Ook het btw-controlekantoor waar de verklaring is ingediend, moet erop staan.
Uiterlijk de laatste werkdag van de maand na die waarin de factuur werd uitgereikt, moet de aannemer een kopie van deze factuur sturen naar het btw-controlekantoor.

Btw-tarief voor renovatie en heropbouw

Sinds begin 2007 is een btw-tarief van 6 procent van toepassing op de afbraak van een oud gebouw dat vervangen wordt door een nieuwe woning. De regel was enkel van toepassing in 32 gemeenten. Dit jaar komt het volledige grondgebied in aanmerking. Ook dit is een tijdelijke maatregel. Vanaf 2010 zal opnieuw de beperkte lijst gelden.
Het bestaande btw-tarief van 6 procent voor renovatiewerken blijft ongewijzigd tot eind 2010. We bedoelen hier de verbouwingswerken, herstellings- en onderhoudswerken aan gebouwen die hoofdzakelijk voor privédoeleinden worden gebruikt en sinds meer dan vijf jaar in gebruik zijn.