Fiscaalvriendelijk wonen in een passiefhuis

Kent u het passiefhuisconcept? Dit concept is het antwoord op stijgende energieprijzen en klimaatuitdagingen. Niet alleen woningen, maar ook kantoren en fabrieken kunnen volgens dit principe worden opgetrokken. Met een passiefhuis maakt u bovendien aanspraak op fiscale voordelen.

Specifieke constructie

Een passiefhuis is een zeer goed geïsoleerde woning. Ze haalt haar warmte uit zonlicht, recuperatie van warmte bij mechanische luchtverversing, lichaamswarmte en warmteverliezen van elektrische apparaten. Het gebouw garandeert zonder de klassieke verwarmingsinstallatie een comfortabel binnenklimaat. Er wordt niet meer actief verwarmd en daarom spreekt men van een 'passief' gebouw of 'passiefhuis'. Het energieverbruik van een passiefhuis is 75% lager dan bij een traditionele nieuwbouw en 90% lager dan bij een oudere woning.

Belastingvermindering

Op federaal niveau bestaat sinds 2007 een fiscale aftrek in de personenbelasting voor het bouwen van een passiefhuis. Het belastingvoordeel bedraagt 830 euro (aj. 2010) en mag u gedurende tien opeenvolgende jaren aftrekken van de belastingen vanaf het jaar waarin is vastgesteld dat de woning een passiefhuis is. Die vaststelling blijkt uit een certificaat dat wordt uitgereikt door een erkende instelling. Het Passiefhuis-Platform vzw en zijn Franse tegenhanger Plate-forme Maison Passive ASBL kunnen nog tot eind 2009 de 'kwaliteitsverklaring passiefhuis' en de 'déclaration de qualité de maison passive' uitreiken.
De belastingvermindering geldt per woning en wordt verdeeld naargelang uw aandeel in de eigendom. Verkoopt u als eigenaar uw aandeel in het huis, dan kan u geen aanspraak meer maken op de belastingvermindering.
Let op, de belastingvermindering wordt niet meer verleend vanaf het belastbaar tijdperk waarin u niet langer eigenaar, bezitter, erfpachter of opstalhouder bent van het passiefhuis. De toestand wordt beoordeeld op 31 december van het belastbaar tijdperk

Voorwaarden

Als u in aanmerking wil komen voor de belastingvermindering voor passiefhuizen, moet u investeren in:

- de bouw van een passiefhuis;

de verwerving van een passiefhuis in nieuwe staat (met btw);

de volledig of gedeeltelijke vernieuwing van een vastgoed (bv. industrieel pand) tot een passiefhuis.

Het passiefhuis moet gelegen zijn in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Het is niet vereist dat de woning uw enige of eigen woning is. U mag de woning verhuren.
Het passiefhuis moet voldoen aan be- paalde technische vereisten. De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling is beperkt tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte. Bij een luchtdichtheidsproef met een drukverschil van 50 Pascal tussen binnen-en buitenomgeving, is het luchtverlies niet groter dan 60% van het volume van de woning per uur.

Cumul met andere fiscale voordelen

U kan de belastingvermindering voor passiefhuizen cumuleren met de vermindering voor energiebesparende investeringen. Voor het inkomstenjaar 2009 bedraagt deze vermindering maximaal 2.770 euro. Indien u gebruik maakt van zonne-energie, wordt dat bedrag verhoogd tot 3.600 euro. De cumulatie is ook van toepassing op gewestelijke, provinciale of gemeentelijke premies voor energiebesparing.