Verwen uw personeel met een eindejaarsgeschenk

December is dé cadeaumaand van het jaar. Wie zijn personeel wil bedanken voor de geleverde inzet, kan kiezen uit een waaier van geschenken. Het ene geschenk is fiscaal al interessanter dan het andere.

Bonus

Een voor de hand liggend geschenk voor uw personeel op het einde van het jaar is een eindejaarsbonus. De kostprijs van die bonus is echter vrij hoog. De bonus komt immers bovenop het loon en dit is fiscaal niet interessant. Elk bedrag boven de 34.330 euro belastbaar op jaarbasis (geïndexeerd bedrag voor aj. 2010), wordt belast aan 50% te vermeerderen met de gemeentebelasting. Bovendien moeten er op deze som werkgeversbijdragen (± 35%) én werknemersbijdragen (13,07%) worden betaald.

Cheques

Gelukkig bestaan er ook geschenken die niet belastbaar zijn bij de werknemer, 100% aftrekbaar zijn bij de werkgever en vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen. Die geschenken moeten wel verbonden zijn aan een welbepaalde gebeurtenis zoals Sinterklaas, Nieuwjaar of een pensionering. De bedragen zijn beperkt per werknemer en per kalenderjaar:

maximaal 35 euro voor een kerst- of nieuwjaarsgeschenk (ev. vermeerderd met 35 euro per kind ten laste);

maximaal 105 euro voor een eervolle onderscheiding;

maximaal 35 euro per dienstjaar (met een minimum van 105 euro en een maximum van 875 euro) voor een pensioneringsgeschenk.

Deze geschenken nemen meestal de vorm aan van cheques: geschenkcheques, cultuurcheques, sportcheques, boekencheques, enz.

Bijzondere voorwaarden

Opgelet. Voor elke categorie gelden nog bijzondere voorwaarden.
Geschenkcheques zijn slechts inruilbaar bij de ondernemingen die een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de cheques, ze moeten een beperkte duur hebben en ze mogen niet worden omgewisseld in geld.
Cultuurcheques moeten op naam zijn en mogen enkel toegang verlenen tot culturele activiteiten, zoals een film- of operavoorstelling.
Sportcheques zijn een jaar geldig voor het uitoefenen van een sportactiviteit en bedragen jaarlijks 100 euro per werknemer.

En het fiscaal regime van relatiegeschenken?

Relatiegeschenken zijn voor 50% aftrekbaar. Alleen als dit geschenk een belastbaar voordeel voor uw klant vormt en er een fiche 281.50 wordt opgemaakt, dan mag dit volledig worden afgetrokken. Dit geldt ook voor kleinere geschenken die bedoeld zijn als reclame. Ze zijn volledig aftrekbaar als ze een geringe waarde hebben, massaal worden verspreid en de naam van uw bedrijf blijvend en opvallend wordt vermeld (bv. op een balpen).
De btw op relatiegeschenken is aftrekbaar wanneer de aankoopprijs van het geschenk, per begunstigde, niet hoger is dan 50 euro. Voor de btw is niet vereist dat het geschenk de naam van uw onderneming vermeldt. Monsters die u als gratis proefstaal uitdeelt, zijn geen relatiegeschenken. De btw op de aankoop of de productiekosten is volledig aftrekbaar.
Voor sterke dranken is de aftrek steeds uitgesloten, ook als ze dienen als relatiegeschenken van minder dan 50 euro.