Tijdelijke btw-verlaging in bouwsector verlengd tot eind dit jaar

Bouwplannen? Het verlaagd btw-tarief van 6% voor een willekeurige schijf van 50.000 euro geldt nog tot 31 december 2010. U moet wel uw bouwaanvraag indienen voor 1 april 2010. De facturen mogen daarna tot eind dit jaar worden opgemaakt. Dit btw-tarief geldt ook als u een oud gebouw laat afbreken en vervangen door een nieuwbouw.

Verlaagd btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief van 21% tot 6% geldt tot en met 31 december 2010:

voor de afbraak en heropbouw van woningen;

voor nieuwbouw en verkoop van nieuwe woningen of appartementen;

voor o.a. de bouw van publieke sociale woningen (voor provincies, gemeenten en ocmw's, maar ook voor rusthuizen, internaten, psychiatrische instellingen, ... uitgebaat door erkende publieke of private personen).

Geen verlaagd btw-tarief

Het verlaagd btw-tarief van 6% is niet van toepassing op:

onroerende werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning zoals bebouwingswerkzaamheden, tuinaanleg en het oprichten van afsluitingen;

onroerende werken met betrekking tot zwembaden, sauna's, midgetgolfbanen, tennisterreinen en dergelijke installaties;

de installatie van o.a. radiatoren, sanitair, alarmtoestellen, (rol)luiken, keuken- en badkamerkasten en levering van wand- of vloerbekleding waarvoor het verlaagd tarief van 6% al van toepassing was;

het gedeelte van de prijs voor de levering van verwarmingsketels in appartementen en voor de levering van liftinstallaties.

Voorwaarden

Om van het verlaagd tarief te kunnen genieten, moeten er gedurende vijf jaar een aantal voorwaarden worden vervuld.
Zo moet de privé-woning bestemd zijn voor de unieke of hoofdzakelijke domicilie van de eigenaar en geldt het verlaagd tarief enkel op een willekeurige schijf tot 50.000 euro die in 2010 wordt gefactureerd door een geregistreerd aannemer.
Die aannemer moet o.a. voor het einde van de maand waarin hij de factuur uitreikt, een kopie ervan bezorgen aan het btw-controlekantoor waaronder hij ressorteert.
Als bouwheer moet u bij de btw-administratie een verklaring indienen dat het gebouw dat u laat oprichten bestemd is om hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk te gebruiken als vaste privé-woning en dat u er uw domicilie zal hebben.
Opgelet! Er is ook een nieuwe bijkomende voorwaarde. U mag het verlaagde btw-tarief slechts aanrekenen, voor zover u de bouwaanvraag (“de stedenbouwkundige vergunning”) indient bij de bevoegde overheid vóór 1 april 2010.
Leeft u de voorwaarden niet na, dan riskeert u het belastingvoordeel te moeten terugstorten aan de staat.