Energievriendelijke woningen fiscaal extra aangemoedigd

Naast de bestaande belastingvermindering voor passiefwoningen is er met ingang van inkomstenjaar 2010 een belastingvermindering voor een 'lage energiewoning' of een 'nulenergiewoning'. Ook wanneer u uw woning verbouwt tot zo een energievriendelijke woning, komt u in aanmerking.

Lage energiewoning

Een 'lage energiewoning' is een woning die gelegen is in een EER-lidstaat waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 30 kWh per m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.

De lage energiewoning is specifiek ontworpen om zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Zowel voor verwarming als voor elektriciteitsverbruik worden bij voorkeur naar zuinige oplossingen gezocht. Verder is de woning zo luchtdicht mogelijk gemaakt en heeft ze doorgaans een compact bouwontwerp.

Een lage energiewoning verbruikt 50 tot 60% minder dan een klassieke woning.

Passiefwoning

Een passiefhuis is een woning die voortdurend een aangenaam binnenklimaat heeft zonder bijkomende verwarming tijdens de wintermaanden (of koeling in de zomer). Dit maakt meteen duidelijk vanwaar de naam 'passiefwoning' komt: deze woning moet niet actief verwarmd worden. Het verbruik van de verwarming bedraagt 10 tot 15% van een klassieke woning.

Daar waar lage energiewoningen nog vrij zijn met betrekking tot bouwstandaarden, gelden voor de passiefwoning strikte constructiebepalingen.

Een 'passiefwoning' is een woning die is gelegen in een EER-lidstaat en waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Daarnaast gelden nog specifieke vereisten.

Nulenergiewoning

Een 'nulenergiewoning' is een woning die gelegen is in een EER-lidstaat, die voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning, en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie.

Belastingvermindering

De belastingvermindering bedraagt:

420 euro per belastbaar tijdperk en per woning voor een lage energiewoning (inkomstenjaar 2010);

830 euro per belastbaar tijdperk en per woning voor een passiefwoning (inkomstenjaar 2010);

1.660 euro per belastbaar tijdperk en per woning voor een nulenergiewoning (inkomstenjaar 2010).

De belastingvermindering wordt verleend gedurende 10 opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning is.

Die vaststelling blijkt uit een certificaat dat wordt uitgereikt door een erkende instelling of door de gewesten (of een gelijkaardige bevoegde administratie in een ander EER-land).

Het loont tevens om te blijven investeren in de energiebesparingen in uw woning. Wanneer uw woning gedurende één van de 10 belastbare tijdperken opgewaardeerd wordt van een lage energiewoning naar een passiefhuis of een nulenergiewoning, of van een passiefhuis naar een nulenergiewoning, dan kan u de hogere belastingvermindering toepassen voor de resterende belastbare tijdperken van die tienjarige periode. U moet  hiervoor wel een nieuw certificaat ontvangen.