Lagere btw voor restaurant- en cateringdiensten

Op 1 januari 2010 is het btw-percentage voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd van 21% tot 12%. Het verlaagd btw-tarief geldt niet voor het verschaffen van dranken. Naast de verlaging van het btw-tarief, zijn ook regels uitgevaardigd met betrekking tot een vereenvoudigde facturatie.

Drie btw-tarieven voor de horeca

Door de invoering van de nieuwe maatregel zijn er nu drie btw-tarieven van toepassing in de horeca:

21% voor drank (zowel alcoholische als niet-alcoholische);

12% voor maaltijden die geserveerd worden met het oog op verbruik ter plaatse; en

6% voor afhaalmaaltijden.

De eenvoudige levering van bereide maaltijden worden uitgesloten van het verlaagd tarief van 12%. Dat betekent dat het verlaagd btw-tarief van 12% niet van toepassing is op niet-bereide producten zoals chips, kauwgom, verpakte wafels. De levering van deze goederen blijft onderworpen aan het tarief van 21%.

Indien één globale prijs wordt gevraagd voor een restaurant- of cateringdienst waarbij zowel spijzen als dranken worden verschaft, moet de prijs in principe worden gesplitst. De administratie aanvaardt echter dat voor een 3-gangenmenu (standaard menutypes “all-in”) 35% van de globale prijs geacht wordt op dranken te slaan (onderworpen aan 21% btw). Het resterend gedeelte wordt geacht betrekking te hebben op maaltijden en kan genieten van het verlaagd btw-tarief van 12%.

Worden gemeubelde logies verschaft zoals in een hotel of motel waarbij ontbijt geserveerd wordt, dan blijft het ontbijt integraal onderworpen aan het verlaagd tarief van 6%.

Vereenvoudigde facturatie

Concreet moet de vereenvoudigde factuur volgende elementen te bevatten:

de datum en het uur van uitreiking en een volgnummer;

de identificatie van de belastingplichtige dienstverrichter, door vermelding van zijn naam of maatschappelijke benaming, zijn adres en zijn btw-identificatienummer;

de aard en de prijs van de verstrekte dienst;

het bedrag van de verschuldigde belasting en de gegevens aan de hand waarvan dat bedrag kan worden berekend.

Klassiek btw-bonnetje verdwijnt

De vereenvoudigde factuur zal het klassieke btw-bonnetje vervangen. Het factuur wordt uitgereikt als uniek ticket dat geprint wordt uit een elektronische kassa die aan bepaalde vereisten moet voldoen. Voor starters geldt deze bepaling met ingang van 1 januari 2010. Bestaande restauranthouders hebben nog tot 1 januari 2013 om een geregistreerd kassasysteem in te voeren.

Verdere verlaging naar 6%

Op het einde van het jaar wordt de maatregel geëvalueerd om te bepalen of een daling naar 6% tot de mogelijkheden behoort.