De faillissementsverzekering: tijdelijk ook voor zelfstandigen in moeilijkheden

Als u te maken krijgt met een aanzienlijke omzet- of inkomstendaling waardoor een faillissement dreigt, kan u tijdelijk een beroep doen op de faillissementsverzekering voor zelfstandigen. U dient uw aanvraag in bij uw sociale verzekeringskas. U gebruikt hiervoor een nieuw formulier dat enkel geldt voor aanvragen tot en met 30 juni 2010.

Doelgroep

De uitkeringen van de faillissementsverzekering worden toegekend aan de “gefailleerde zelfstandige” d.w.z. als u persoonlijk failliet wordt verklaard (eenmanszaak), u door kennelijk onvermogen uw schulden niet (meer) kan betalen of u een collectieve schuldenregeling hebt afgesloten. Ook zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van handelsvennootschappen die failliet zijn verklaard, komen in aanmerking.
Sedert 1 juli 2009 komen ook zelfstandigen in moeilijkheden, dus vóór faillissement, in aanmerking. Zelfstandigen in moeilijkheden zijn zelfstandigen die tussen 1 juli 2009 en 30 juni 2010 een gerechtelijke reorganisatie of een collectieve schuldenregeling hebben verkregen, en zelfstandigen die worden geconfronteerd met een aanzienlijke daling van hun omzetcijfer of hun inkomsten waardoor zij een faillissement of kennelijk onvermogen riskeren.

Algemene voorwaarden

Om recht te hebben op de uitkering:

moet u uw hoofdverblijfplaats in België hebben;

mag u geen recht hebben op een vervangingsinkomen;

moet u minstens vier kwartalen (incl. kwartaal van aanvraag) onderworpen zijn als zelfstandige in hoofdberoep;

moet u als zelfstandige in hoofdberoep onderworpen blijven gedurende de volledige periode waarin u van de uitkering geniet.

Bijzondere voorwaarden

Als u een aanzienlijke omzet- of inkomstendaling inroept, moet aan minstens twee van de zeven volgende criteria voldoen op het moment van de aanvraag:

1. Omzet met minstens 50% gedaald tussen 2009 en 2008 (bewijs: kopies btw-aangiftes).

2. Omzet met minstens 60% gedaald tussen 2009 en 2007 (bewijs: kopies btw-aangiftes).

3. U kreeg tussen 1 januari en 31 december 2009 een afbetalingsplan voor de betaling van persoonlijke schulden voor de btw, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige of voor werknemers (bewijs: kopie afbetalingsplan).

4. U heeft tussen 1 januari en 31 december 2009 een dwangbevel of dagvaarding gekregen om te verschijnen voor de betaling van fiscale of sociale schulden (bewijs: kopie dwangbevel of dagvaarding).

5. U beschikt over een kaskrediet dat in de periode tussen 31 december 2009 en 1 juli 2010 door de financiële instelling werd opgezegd (bewijs: kopie brief opgezegd kaskrediet).

6. Minstens 50% van uw omzetcijfer uit de periode van 30 juni 2009 tot en met 1 juli 2010 komt van ondernemingen die failliet, in gerechtelijk akkoord of gerechtelijke reorganisatie werden verklaard, of nog, van zelfstandigen die in collectieve schuldenregeling werden verklaard, tijdens de periode van 30 juni 2009 tot en met 1 juli 2010 (bewijs: specifieke verklaring van uw boekhouder, accountant, bedrijfrevisor over de herkomst van uw omzetcijfer).

7. U kreeg tijdens de periode tussen 31 december 2009 en 1 juli 2010 een vrijstelling van sociale bijdragen voor minstens twee kwartalen (geen bewijs vereist, u vermeldt enkel dat u dit criterium wil inroepen).

Bedrag uitkering

De faillissementsverzekering bestaat uit een maandelijkse uitkering gedurende maximaal 12 maanden en het kosteloos behoud van de rechten op gezinsbijslag en geneeskundige verzorging (grote én kleine risico's) gedurende maximaal vier kwartalen (één jaar).
De maandelijkse uitkering bedraagt 920,62 euro als u geen personen ten laste heeft en 1.213,44 euro als u wel personen ten laste heeft.

Procedure

U dient uw aanvraag vóór 1 juli 2010 in bij uw socialeverzekeringsfonds. Dit kan met een aangetekende brief of ter plaatse in het kantoor. Uw aanvraag moet gemotiveerd zijn met bewijsstukken. De overheid heeft een nieuw inlichtingenformulier gemaakt dat enkel geldt voor de aanvragen tussen 1 januari en 30 juni 2010. Het model kan u raadplegen in het Belgisch Staatsblad.