Vlaamse steun voor groene energieprojecten wordt aangepast

Particulieren en ondernemers die investeren in groene energieprojecten kunnen van de Vlaamse regering een tussenkomst krijgen onder de vorm van groenestroomcertificaten. Die certificaten worden uitgereikt door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). De huidige waarde van de certificaten wordt bepaald aan de hand van data uit 2006. De energieprijzen zijn sindsdien sterk geëvolueerd waardoor nieuwe zonnepanelen de laatste jaren overgesubsidieerd zijn.

Hernieuwbare energiebronnen

“Groene stroom” is elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Dit zijn energiebronnen die onuitputtelijk zijn en telkens opnieuw kunnen worden gebruikt voor het opwekken van energie. Bij het aanwenden van die bronnen komen in principe ook geen CO2 of andere broeikasgassen vrij in de lucht (bv. waterkracht, zonne-energie via zonnepanelen, windenergie via windturbines, energie uit biomassa of biogas).
 
De Vlaamse regering gaat de steun voor de productie van hernieuwbare energie bijsturen. Ingeburgerde hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen kunnen het met minder financiële steun stellen, terwijl een relatief nieuwe technologie als warmtekrachtkoppeling een extra impuls krijgt.

Nieuwe zonnepanelen

Voor nieuwe zonnepanelen gaat het steunbedrag sneller omlaag dan voorzien. Er worden twee categorieën ingevoerd. Voor de hele grote zonnepanelenparken met een capaciteit van meer dan één megawatt, vermindert de minimumsteun geleidelijk tot 90 euro, met tussenstappen van 240, 150 en 125 euro.
Ook voor de installaties kleiner dan één megawatt die gezinnen en kmo's plaatsen, daalt de steun. Die daling zal minder drastisch en geleidelijker verlopen. De eerste aanpassing gaat in op 1 juli 2011. De nieuwe minimumsteun zal volgend jaar 330 euro bedragen, 250 euro begin 2012, 190 euro in 2013 en uiteindelijk 90 euro vanaf 2016. In termen van terugverdientijd, betekent de aanpassing dat een gezin dat zonnepanelen installeert, zijn investering nu in acht à tien jaar zal terugverdienen, maar wel gedurende 20 jaar certificaten blijft ontvangen. In de bestaande steunregeling bedraagt de terugverdientijd vijf à zes jaar.
Belangrijke kanttekening. De aanpassingen zijn alleen van toepassing op nieuwe installaties. Voor bestaande zonnepanelen die al in gebruik zijn, verandert er niets.

Windenergie en biomassa

Aan de steun voor windenergie en biomassa verandert er niets. De minimumsteun voor de certificaten van die energiebronnen bedraagt 90 euro per megawatt. In realiteit krijgen ze de marktprijs van ongeveer 107 euro. Dat is nog altijd een billijk bedrag.
De steun voor steenkoolcentrales die worden omgebouwd om volledig op biomassa te draaien, gaat wel naar beneden. Voortaan krijgen die centrales maar 70 procent meer van de certificaten waarop ze tot nog toe recht hebben.
Vergistingsinstallaties die stroom produceren op basis van compost of mest, krijgen dan weer een iets hogere minimumsteun (120 euro i.p.v. 90 euro).

Warmtekrachtkoppeling

Warmtekrachtkoppeling (WKK) is een andere milieuvriendelijke manier om energie op te wekken. Een WKK-installatie wekt tegelijkertijd elektriciteit en warmte op. Hierdoor wordt minder primaire energie (brandstof) verbruikt dan wanneer dezelfde hoeveelheid warmte en elektriciteit apart moeten worden opgewekt. Daarom is een WKK-installatie energiebesparend ten opzichte van de klassieke productie-installaties.
Voor WKK-installaties worden er warmtekrachtcertificaten uitgereikt. Ook daar ontstaat er een markt doordat elektriciteitsproducenten verplicht zijn om jaarlijks een bepaald percentage energie te besparen via WKK-systemen. Door én de quota op te trekken én de gegarandeerde minimumsteun voor een WKK-certificaat te verhogen, krijgt de technologie een nieuwe impuls.

Ter info

De plaatsing en de uitbating van zonnepanelen wordt in Vlaanderen op verschillende manieren financieel ondersteund. Voor een overzicht van alle types financiële ondersteuning kan u terecht bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) via www.energiesparen.be.