Boekhouding & Fiscaliteit Nieuws

Op deze pagina vindt u een aantal artikels die u als ondernemer informeren over recente wijzigingen aan de wetgeving, aandachtspunten en "tips en tricks" voor uw bedrijf.

23.03.2013 - Investeringsaftrek 2013: aanpassing percentages

De overheid wil investeringen stimuleren. Daarom krijgt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in nieuwe materiële vaste activa: u kan namelijk een gedeelte van de uitgaven die u besteedt aan nieuwe investeringen in mindering brengen van uw belastbare inkomsten. Deze fiscale gunstmaatregel noemt men ‘investeringsaftrek’.
Read more

16.03.2013 - Zijn boetes fiscaal aftrekbaar?

Wat moet u doen als u een boete krijgt voor een verkeersovertreding? Of als de fiscus u wegens een nalatigheid een belastingverhoging aanrekent? Of als u een kartelboete wordt opgelegd? Het kan u een aardige duit kosten. Maar hoe zit dat juist fiscaal: kan u deze uitgave als beroepskost aftrekken?
Read more

08.03.2013 - Systeem bonusplannen ondergaat 2 belangrijke wijzigingen

Heeft u in uw onderneming al een bonusplan ingevoerd voor werknemers die zich samen inzetten om een bepaald doel te behalen? Vorig jaar was zo’n bonus of niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel sociaal en fiscaal vrijgesteld tot een jaargrens van 2.430 euro. Er was enkel een bijzondere bijdrage ten laste van de werkgever. Vanaf 1 januari 2013 wordt met betrekking tot bonusplannen een solidariteitsbijdrage ingevoerd en wordt de jaargrens opgetrokken.
Read more

04.03.2013 - Voorafbetalen: altijd een goed idee?

Een onderneming die onvoldoende voorafbetalingen doet, wordt daarvoor gestraft. Er zal dan immers een belastingvermeerdering worden opgelegd. Anderzijds is het financieel voor een onderneming ook niet voordelig om te veel voorafbetalingen te doen. Zoeken naar een optimale voorafbetaling is een moeilijke oefening. We geven u hier alvast enkele tips.
Read more

01.03.2013 - Een onroerend goed verhuren aan uw vennootschap, waarom niet?

Geld uit uw vennootschap halen kan op verschillende manieren. Uiteraard zal u zichzelf een bezoldiging uitbetalen. Daarnaast kan de vennootschap dividenden uitkeren. Maar heeft u er al eens over gedacht een onroerend goed in uw eigendom aan uw vennootschap te verhuren.
Read more

22.02.2013 - Hoe derdenrekeningen boekhoudkundig verwerken?

Ontvangt of beheert u gelden van cliënten of derden? Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars zijn deontologisch verplicht die sommen op een speciale bankrekening te storten. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) bepaalt op welke manier u die derdenrekening of kwaliteitsrekening boekhoudkundig moet verwerken.
Read more

20.02.2013 - Kan ik mijn sociale bijdragen laten betalen door mijn vennootschap?

Uw socialezekerheidsbijdragen moet u in principe zelf dragen. Het is evenwel niet verboden deze bijdrage door uw vennootschap te laten betalen. Daar zijn natuurlijk wel fiscale gevolgen aan verbonden. Zowel voor u, als voor uw vennootschap.
Read more

18.02.2013 - Tarieven wettelijke interestvoeten voor 2013

Als u betrokken bent bij een overeenkomst en u betaalt niet tijdig, dan kan de tegenpartij de achterstallige som mét interesten opeisen. De wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken daalt stevig van 4,25% in 2012 naar 2,75% in 2013. Bij handelstransacties tussen ondernemers, in fiscale en sociale zaken en bij overheidsopdrachten moet u rekening houden met andere interestvoeten.
Read more

15.02.2013 - Help, daar komt de belastingcontroleur !

Als de belastingcontroleur plots voor de deur staat, wat moet u dan doen? Vooral niet panikeren. Het is waar dat de controleur verregaande bevoegdheden heeft. Maar u heeft als belastingplichtige niet alleen plichten, maar ook rechten. En de fiscus moet die respecteren. We lijsten op wat de controleur mag/niet mag doen en wat u moet doen.
Read more

12.02.2013 - Hoe zit het precies met die forfaitaire beroepskosten?

Het brutobedrag van uw beroepsinkomsten mag u verminderen met de eraan verbonden beroepskosten. U kan uw werkelijke beroepskosten bewijzen, of als u dat niet kan of niet wil, kan u een forfait toepassen. We lichten deze forfaitaire beroepskosten kort toe.
Read more

08.02.2013 - Boekhouding verenigingen van mede-eigenaars: genormaliseerd rekeningstelsel verplicht vanaf 1 januari 2013

De nieuwe wet op de mede-eigendom of appartementswet dateert al van 2 juni 2010 en is sinds 1 september 2010 in werking. Pas op 12 juli 2012 verscheen het koninklijk besluit dat het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel vastlegt volledig op maat voor een vereniging van mede-eigenaars. Dit rekeningenstelsel moet worden gebruikt vanaf de eerste dag van het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2013 of later. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt in een advies en in een brochure het gebruik van bepaalde rekeningen aan de hand van praktische voorbeelden.
Read more

04.02.2013 - Tewerkstellingsplan oudere en jonge werknemers: nieuwe doelgroepverminderingen voor werkgevers

Doelgroepverminderingen maken aanwervingen van bepaalde werknemers goedkoper door verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers. De doelgroepvermindering voor oudere werknemers en die voor jonge werknemers zijn grondig hervormd sinds begin dit jaar.
Read more

01.02.2013 - Geïndexeerde grensbedragen inkomstenbelastingen voor 2013

De nieuwe grensbedragen voor aanslagjaar 2014 (uw inkomsten van 2013) werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste cijfers.
Read more

31.01.2013 - Giften: de fiscale gevolgen

Een nieuw jaar, nieuwe goede voornemens. Waarom dit jaar eens geen gift doen aan een goed doel. U kan een instelling met een belangrijke maatschappelijke functie ondersteunen en tegelijk zelf een fiscaal voordeel doen. Giften zijn immers onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.
Read more

27.01.2013 - Verkoopt u een onroerend goed: dan wordt u misschien een toevallige belastingplichtige voor de btw

Bij het verkopen van gebouwen zijn er in principe registratierechten verschuldigd. In sommige gevallen kan u er als verkoper echter voor kiezen om uw onroerend goed met btw te verkopen. We leggen u uit aan welke voorwaarden u daarvoor moet voldoen en wegen de voor- en nadelen tegenover elkaar af.
Read more

21.01.2013 - Strijd tegen sociale fraude: kent u het Dolsis-project?

In het kader van de begroting heeft de regering nieuwe extra maatregelen opgenomen om de fraude te bestrijden. Dit pakket maatregelen moet 216 miljoen euro extra opbrengen in 2013. De regering wil evenveel uit de sociale als uit de fiscale fraudebestrijding halen. Dolsis is een nieuwe elektronische toepassing die moet zorgen voor een betere preventie en detectie van sociale fraude.
Read more

14.01.2013 - Gemeenschappelijk vervoer organiseren voor uw personeel?

U kan als werkgever het gemeenschappelijk vervoer van uw personeel naar hun werkplaats organiseren. Fiscaal kan dat interessant zijn. De kosten die u daarvoor maakt, zijn immers voor 120 % aftrekbaar.
Read more

11.01.2013 - Bekendmaking van vennootschapsakten en vzw-akten: tarieven vanaf 1 januari 2013

Ondernemingen en verenigingen die teksten moeten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel, gebruiken hiervoor speciale formulieren. Het bedrag dat ze moeten betalen bij neerlegging van die akte, is afhankelijk van hun rechtsvorm en van het onderwerp van de akte. Er is een tarief voor een oprichtingsakte en voor een wijzigingsakte. De kosten voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van die akten worden elk jaar geïndexeerd. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari.
Read more

07.01.2013 - Neerlegging van de jaarrekening: tarieven vanaf 1 januari 2013

Elk jaar wijzigen de tarieven voor de neerlegging van de jaarrekening. Dit komt omdat de openbaarmakingskosten bestemd voor de Nationale Bank van België en de bekendmakingskosten bestemd voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad worden aangepast aan de index. De Nationale Bank heeft de nieuwe tarieven gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2012.
Read more

04.01.2013 - Privé- en beroepsgebruik van een wagen: hoe zit dat met de btw?

De btw die u betaalt op een bedrijfswagen die u zowel privé als beroepsmatig gebruikt is niet volledig aftrekbaar. Deze ‘nieuwe regeling’ geldt al sinds begin 2011. Hoe het privégedeelte juist moet worden berekend, zorgde echter voor heel wat onduidelijkheid. Met een addendum heeft de administratie nu wat meer uitleg gegeven. Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2013.
Read more

01.01.2013 - Nieuwigheden in Vlaamse fiscaliteit

De regering Di Rupo I is nu zowat een jaar aan het werk en heeft al heel wat gewijzigd aan onze fiscale wetgeving. Ook het Vlaamse Gewest heeft daarnaast echter fiscale bevoegdheden. De Vlaamse regering heeft in haar begroting 2013 dan ook fiscale maatregelen opgenomen. We zetten ze voor u op een rijtje.
Read more

31.12.2012 - Iedereen wint bij een win-winlening

Als een kmo nood heeft aan financiering kan de onderneming natuurlijk aankloppen bij een financiële instelling. In tijden van economische crisis is dat echter niet altijd makkelijk. Maar u kan als particulier ook een bevriende ondernemer helpen door met hem een win-winlening af te sluiten. Omdat de Vlaamse overheid investeringen door particulieren wil aanmoedigen, zit er voor u als kredietverstrekker een fiscaal voordeel aan vast.
Read more

28.12.2012 - Laatste kans om te regulariseren?

In het verleden heeft de regering ‘fiscale zondaars’ al een keer de kans gegeven om terug in het reine te komen via de EBA (de eenmalige bevrijdende aangifte). In 2005 kwam er dan de wettelijke mogelijkheid tot fiscale regularisatie. Dat systeem wordt door de begroting van 2013 aangepast en daarna afgeschaft.
Read more

17.12.2012 - Kosten voor huwelijksfeest aftrekbaar?

Op het eerste zicht lijkt het vanzelfsprekend dat u kosten voor een feest in uw privésfeer niet kan aftrekken van uw belastbare inkomsten. Deze kosten hebben immers geen beroepskarakter. Of toch wel? We zetten de pro’s en contra’s op een rijtje.
Read more

12.12.2012 - Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013

In de Wet op de arbeidsovereenkomsten vindt u loonbedragen die een invloed hebben op de duur van opzeggingstermijnen en de geldigheid van verschillende bedingen in het arbeidscontract. De loongrenzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari.
Read more

06.12.2012 - Btw en het uitreiken van facturen

Het btw-landschap werd de laatste tijd grondig hertekend. In een vorig bericht melden we al de komst van het systeem van de geregistreerde kassa voor de horeca (die uiteindelijk pas vanaf 2014 zijn intrede zal doen). Ook inzake facturatie staat er echter een (r)evolutie op stapel. Hoog tijd dus om die nieuwigheden te belichten.
Read more

03.12.2012 - Begroting 2013: nog meer nieuwigheden in de roerende voorheffing en enkele andere fiscale maatregelen

Op 20 november 2012 heeft de regering de begroting 2013 voorgesteld. Ook nu staan er weer een heleboel fiscale maatregelen in. De voorgestelde btw-verhoging is er niet bij, maar aan de roerende voorheffing worden wel weer wijzigingen aangebracht. We bespreken de wijzigingen inzake de roerende voorheffing en overlopen daarnaast de andere nieuwe maatregelen in vogelvlucht.
Read more

28.11.2012 - Beveilig uw woning tegen inbraak of brand en haal er een fiscaal voordeel mee

Milieuvriendelijke investeringen leveren niet langer fiscale voordelen op. De regering Di Rupo heeft deze belastingverminderingen immers grotendeels afgeschaft, maar u kan nog wel op een fiscaal voordelige wijze uw huis beveiligen tegen inbraak en/of brand.
Read more

23.11.2012 - Schijnzelfstandigen: weerlegbaar vermoeden in 4 sectoren geldt niet voor familiale arbeidsrelaties

Om de sociale fraude door schijnzelfstandigen en schijnwerknemers beter te bestrijden, wordt in 4 beroepssectoren een wettelijk weerlegbaar vermoeden ingevoerd. Aan de hand van 9 specifieke criteria gaat men na of men te maken heeft met een werknemer of met een zelfstandige. Dit weerlegbaar vermoeden geldt niet wanneer nauw verwante familieleden samenwerken in een zogenaamde "familiale arbeidsrelatie". Wat moeten we hieronder verstaan?
Read more

20.11.2012 - Schijnzelfstandigen: nieuw weerlegbaar vermoeden van bestaan arbeidsovereenkomst voor 4 sectoren

In haar strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers heeft de regering de Arbeidsrelatiewet aangepast. Voor 4 sectoren heeft dit gevolgen vanaf uiterlijk 1 januari 2013. Dan geldt voor hen een weerlegbaar vermoeden van een arbeidsovereenkomst of werknemerschap als 5 van 9 specifieke criteria zijn vervuld. Wie werkzaam is in die sectoren en wel eens een beroep doet op zelfstandigen, kan best vermijden dat die samenwerking wordt bestempeld als schijnzelfstandigheid.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  25