Boekhouding & Fiscaliteit Nieuws

Op deze pagina vindt u een aantal artikels die u als ondernemer informeren over recente wijzigingen aan de wetgeving, aandachtspunten en "tips en tricks" voor uw bedrijf.

Also in 2021 tax exemption for COVID-19 support

Shortly after the start of the corona crisis in March 2020, the various governments quickly issued support measures to help companies survive in lockdown. In order to avoid that financial support from regions, communities, provinces or municipalities ends up partly in the federal treasury, this support is tax-free. This tax exemption was extended some time ago until 31 December 2021.

Read more

Vers van de pers: het centraal register van economische knipperlichten

Om ondernemingen in moeilijkheden sneller te detecteren, heeft de minister van Justitie begin juli een nieuw register in het leven geroepen: het centraal register van economische knipperlichten. Het register moet ondernemingsrechtbanken in staat stellen sneller of zelfs proactief te reageren als het fout dreigt te lopen. Niet alleen om schade te beperken maar ook om het tij nog te keren indien mogelijk.

Read more

COVID-19-steun: hoe verwerken in de boekhouding?

De afgelopen maanden hebben veel ondernemingen steun ontvangen van de federale en gewestelijke overheden. Om na de lockdown weer te mogen starten, moesten ook extra-kosten gemaakt worden. Hoe moeten de steun enerzijds en de extra kosten anderzijds boekhoudkundig verwerkt worden? Een recent advies van de CBN geeft toelichting.

Read more

New data sheet filing obligation for costs proper to the employer

Reimbursement of costs proper to the employer is becoming increasingly more strict. At the beginning of 2021, the tax authorities described in detail the limits of the tax exemption for all kinds of allowances. From 1 January 2022, you as an employer must also inform the tax authorities how much you pay out to a staff member.

Read more

Tienjarenplan voor groene mobiliteit

De minister van FinanciŽn kreeg eind mei groen (!) licht van de regering voor een diepgaande hervorming van de fiscale aftrek van professioneel gebruikte personenwagens. Wagens die fossiele brandstoffen verbruiken worden naar de uitgang geduwd maar ook voor elektrische wagens wordt de aftrek beperkt. De regering neemt er een decennium de tijd voor.

Read more

The lump sum mileage allowance from 1 July 2021 to 30 June 2022

Traditionally, shortly before 1 July, it is announced how much the mileage allowance will be for federal civil servants for trips with their own vehicle. But it is also news for accountants and tax advisers, since this amount also has tax relevance.

Read more

Vennootschappen: stand van zaken over online oprichting

Een recente wet opent de deur voor het online oprichten van vennootschappen. Op vijf dagen heeft u een vennootschap, zo belooft de minister in de voorbereidende werken Ö De truc is simpel: u moet nog steeds via de notaris, maar de authentieke oprichtingsakte van rechtspersonen kan voortaan ook gedematerialiseerd. En dat versnelt de procedure grondig.

Read more

Deeleconomie: het nieuwe belastingstelsel

Nadat het Grondwettelijk Hof de regeling voor 'het belastingvrij bijklussen' eind 2020 vernietigde, werd een nieuw en specifieke belastingregeling ingevoerd voor de diensten (en dus niet voor de verkoop van goederen) die een particulier aan een andere particulier levert door tussenkomst van een erkend elektronisch platform. De administratie heeft in de loop van mei daar in circulaire 2021/C/44 wat toelichting bij gegeven.

Read more