Boekhouding & Fiscaliteit Nieuws

Op deze pagina vindt u een aantal artikels die u als ondernemer informeren over recente wijzigingen aan de wetgeving, aandachtspunten en "tips en tricks" voor uw bedrijf.

Deeleconomie: het nieuwe belastingstelsel

Nadat het Grondwettelijk Hof de regeling voor 'het belastingvrij bijklussen' eind 2020 vernietigde, werd een nieuw en specifieke belastingregeling ingevoerd voor de diensten (en dus niet voor de verkoop van goederen) die een particulier aan een andere particulier levert door tussenkomst van een erkend elektronisch platform. De administratie heeft in de loop van mei daar in circulaire 2021/C/44 wat toelichting bij gegeven.

Read more

The employer's PC or smartphone: tax authorities' position towards accessories

If you offer equipment to your employees to enable them to work, there are two options. The tax authorities either regard it as an expense proper to the employer (and then it is not taxable for the employee), or as a benefit in kind (and in that case it is, of course, taxable). PCs and smartphones fall into the latter category. But what about their accessories?

Read more

Herbeleggen in aandelen: uitzonderlijk toch mogelijk

Als u als ondernemer (natuurlijk persoon of vennootschap) meerwaarden realiseert op beroepsactiva, dan zijn die meerwaarden in de regel belastbaar als beroepsinkomen. Er zijn vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld als u de meerwaarde herbelegt in andere nieuwe activa. Aandelen komen niet in aanmerking als herbelegging… of toch?

Read more

Will a new director be responsible for mistakes made by predecessors?

You accept a directorship in a company with a long history. At least, that's what you thought, because after a short time the proverbial corpses fall out of the closet. Or even better: you will be brought in as the man or woman who will put the company back on the right track. Do you not run the risk of ultimately paying for the mistakes and debts of the past?

Read more

Strafrechtelijk onderzoek in gsm of pc

Onderzoekers hebben in het kader van een strafrechtelijk onderzoek verregaande bevoegdheden. Zij mogen -steeds met toestemming van een rechter- binnenkomen, kasten opentrekken, uw financiën nagaan. Maar heeft u het recht om u wachtwoord van uw smartphone of laptop niet te geven?

Read more

Bedrijfswagens: het voordeel zal nooit meer dalen

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Read more

Employee pays for his company car: a number of consequences

If an employee is provided with a company car, he is taxed on a benefit in kind. If that employee pays a contribution for that company car, that contribution is deductible from the benefit. On the other hand, costs borne by the employee himself do not appear to be deductible from the taxable benefit.

Read more

Alternatieven voor de kaasroute bij schenkingen

Sinds 15 december 2020 moeten schenkingen die via een buitenlandse notaris verlopen, in België geregistreerd worden. Daardoor zijn in België schenkingsrechten verschuldigd. Hoewel de Nederlandse notaris vaak goedkoper is dan de Belgische is het sop de kool wellicht niet meer waard. Zijn er dan geen alternatieven meer?

Read more